NAILS HÀ NGUYỄN 

Điện thoại: 0962054069

Emailhanguyen1202@gmail.com

Website: www.hanguyen.letnails.com

Địa chỉ: 33/93 Vạn Kiếp, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

0962054069